Får til Kanten

Afgræsning og biodiversitet

Når hestene græsser i naturen, er det ikke  fordi vi mangler foder til dem. 

Men  græssende husdyr hjælper til med at holde naturen lysåben. Det giver mere variation i landskabet, og  bedre betingelser for dyr, fugle og planter som er afhængige af lysåben natur.

Hvis ikke der bliver græsset, gror det hele  hurtigt til i  tagrør eller buske og træer.  Langs kysterne er det især hybenroser, der volder problemer, idet de breder sig meget og skygger de oprindelige planter væk.

Der bliver færre kreaturer til at afgræsse, og her kan hestene hjælpe.

Hvis du har en hest, kan du fx sende den på sommerferie på et naturareal.

Hestene nyder at have plads omkring sig, ogde  får en rigtig god kondition, fordi de bevæger sig meget.

Vi har også set ældre heste live op og blive sundere, efter et ophold på naturgræs.

Får til Kanten

Startede i år 2009 som et privat initiativ med lokale ildsjæle i Lemvig kommune.

Vi mente der blev snakket for meget om manglende afgræsning og tab af arter, og gjort for lidt. Derfor søgte vi og fik tilskud fra EU og FødevareErhverv til at lave et projekt om afgræsning.

Resultatet blev foreningen Får til Kanten, der lejer jord og dyr, og sørger for afgræsning.

Med yderligere tilskud fra EU og FødevareErhverv, er  der hegnet store arealer, så græsningen sikres mange år frem.

Får til Kanten samarbejder med dyre-holdere og private lodsejere,  Naturstyrelsen Vestjylland samt Lemvig, Herning og Ringkøbing-Skjern kommune.

klokkelyng

Klokkelyngen er en af de vækster som er på retur i nordeuropa. Men den trives rigtigt godt  på Harboøre Tange, hvor der går får og ponyer.

Orkideer har også brug for lys. Når heste græsser sammen med orkideer, græsser de pænt udenom planterne. Fårene vil derimod gerne æde dem.